4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

NÉTAK adókedvezmény

Tartalomjegyzék

4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

Fogalmad sincs a NÉTAK kedvezményről? Vannak gyerekeid, de nem tudod jár-e neked ez a kedvezmény? Ha jogosult vagy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, akkor mekkora összeg illet meg  és egyáltalán hogyan tudsz hozzájutni?

Amennyiben ezekre a kérdésekre keresed a válaszokat, olvasd át az alábbi cikkemet!

Adóalapot csökkentő kedvezmények

Ez a kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő kedvezmények közé tartozik, ott is az 1. a sorban. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy abból az összegből kell levonni a kedvezmény összegét, ami a bruttó jövedelem – ennél a kedvezménynél ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadó előleget (tehát személyi jövedelemadót sem) fizetnie az édesanyának bizonyos fajta jövedelmek megszerzése esetén.

Ha már megemlítettem, hogy ez az 1. kedvezmény a sorban, akkor nézzük meg, mi tartozik még ide:

 1. 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)
 2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
 3. 30 év alatti anyák kedvezménye
 4. személyi kedvezmény
 5. első házasok kedvezménye
 6. családi kedvezmény

Mekkora összegre lehet igénybe venni a kedvezményt?

A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemére. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadó előleget fizetnie a 4 vagy több gyermekes anyának.

Kik jogosultak a kedvezményre?

Az első és legfontosabb, hogy ezt a kedvezményt kizárólag anyukák, tehát nők vehetik igénybe.

NÉTAK-1

Jogosultak azok a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák, akik vér szerinti vagy örökbefogató szülőként az általuk nevelt gyermekek után családi pótlékra jogosultak vagy már nem jogosultak (mivel a gyerekek felnőttek), de minimum 12 évig jogosultak voltak.

Mennyi ennek a kedvezménynek a jogosultsági időtartama?

2020. januártól él ez a kedvezmény.

A kedvezmény igénybevételének az az első hónapja, amikor az anya 4 gyermekessé válik.

A kedvezmény akkor nem vehető már igénybe, ha valamilyen oknál fogva megszűnik a jogosultság. Hogyan szűnhet meg ez a jogosultság? Például úgy, hogy a szülők elválnak és a 4 gyermekből az egyik kiskorú az apához kerül – ebben az esetben az anya már csak 3 gyermeket nevel, így nem jár neki ez a kedvezmény.

Mikor vehető igénybe ez a kedvezmény?

A kedvezmény igénybe vehető év közben az adóelőleg megállapításakor vagy év végén az adóbevallás benyújtásakor. Tehát az első esetben havonta keres többet az anyuka, míg a második esetben egy összegben jut hozzá a neki jár kedvezmény összegéhez.

Hogyan vehető igénybe ez a kedvezmény?

A kedvezmény év közben úgy érvényesíthető, ha az anyuka a munkáltatója vagy kifizetője részére adóelőleg-nyilatkozatban kéri, hogy vegyék figyelembe a neki járó NÉTAK kedvezményt.

Ekkor a nyilatkozatban fel kell tüntetni a gyermek nevét, adóazonosító jelét – ennek hiányában természetes azonosító adatait.

NÉTAK-2

A NÉTAK kedvezmény igénybevételéhez szükséges adóelőleg nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról: négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A másik esetben – tehát adóbevallás benyújtásakor – az anyukának adóbevallásában kell szerepeltetnie a neki járó kedvezmény összegét és a bevallás benyújtásával tudja azt visszaigényelni.

Milyen jövedelemből lehet igénybe venni a kedvezmény?

A bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyennek például:

 • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
 • táppénz, CSED, GYED
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása
 • a munkaviszony megszűnésével összefüggésben végkielégítés
 • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem
 • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás
 • választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például: igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás

Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül például:

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,
 • egyéni vállalkozó átalányadózása esetén az átalányban megállapított jövedelme
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme
 • helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelme

Figyelem!

A NÉTAK nem érvényesíthető bérbeadásból vagy más magán-személytől származó jövedelemre!

Oszd meg, ha tetszett!

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Remélem, tudtam neked segíteni, és most már jobban átlátod, mi is ez a NÉTAK egyáltalán!

Ne hagyd elúszni, vedd igénybe, ha jogosult vagy rá!

Amennyiben segítségre lenne szükséged, keress nyugodtan!